Zaruf Zurn

Z RealmsWiki
Přejít na: navigace, hledání
Zaruf Zun, v konečné formě (Boj u Dračí koruny, Pětijediný bůh a pět dračích avatarů)

Zaruf Zurn je moci chtivá bytost (ne-li entita) nezměrné moci, disponující silou několika dračích bohů z cizího světa. Za své působení zkřížil cesty se Západní bránou a Nočními masky, svými bratrskými Rudými mágy a Kultem Draka, cizokrajným světem Keruth a Cormyrským císařstvím i s Divokými kartami a řadou dalších skupin a jedinců.

Původ

Vzestup

Zaruf Zun, jakožto aspirant na Zulkira

Zaruf odjakživa působil jako Rudý mág z Thay. Narodil se do rodiny mágů specializující se na přivolávací magii a po čase usedl jako hlava rodiny. Ve svém snažení ale neustal a po letech tvrdé práce, zlepšování se v magii a notné dávky intrik se z něho stal Zulkir přivolávací školy kouzel. Tou dobou šlo o nejvyšší možný titul, který Rudý mág může získat - arcimág mezi arcimágy a jeden z osmi vladařů na Thay. Sláva jednoho z nejmocnějších mágů Thay ale netrvala dlouho. Zulkir nekromancie Szass Tam se spřáhnul s temnými silami a v aktu známém jako Válka Zulkirů provedl puč. Na konci puče byl Tam povznesen na litche nesmírné moci, zabité Zulkiry doplnil svými oddanými a sám sebe korunoval na nadřazeného vládce všech Zulkirů a tedy i celé Thay.

Zurn toto nesl jen s nenávistí v srdci, ale udělal co bylo nutné pro svou rodinu mágů a Tamovi se podvolil. Zároveň s tím ale začal spřádat letití plán jak Szasse Tama svrhnout.

Řadu let poté začal Zaruf Zurn rozjíždět své pletichy a vyslal své noslehy a agenty do několika míst v Říších. Jedním z nich byla Západní brána, která stála v centru všech těchto míst. Pod záminkou obchodu, prosperity a moci začali Zarufovi Rudí mágové (kteří využívali jako nástroj Kult Draka) pomalinku přebírat kontrolu nad Západní bránou.

Obsazení Západní brány se Rudým mágům z velké části povedlo a to jak na oficiální straně, tak i na straně stínových gangů. Na vzdor ovšem povstala skupina známá jako Pravé Noční masky, která proti vlivu Zarufa Zurna úspěšně bojovala.

Pravé Noční masky se nakonec dostali do Thay, přímo do paláce Zarufa Zurna, kde s ním svedli lítý boj (v jeho lidské formě i formě rudého draka), na jehož konci byl Zurn přemožen a zabit. Na místě jeho skonu “vyrostl” zvláštní totem vypadající jako obrovské dračí žebro pokrytý prastarým písmem. Palác se pod tíhou boje zhroutil a vypadalo to na konec Zarufa Zurna.


Pětijediný bůh

Zaruf Zun, jakožto Čarodejný král

Trvalo to nějakou chvíli, ale nakonec se ukázalo, že plány Zarufa Zurna sahají hlouběji než, než se na první pohled zdálo. Hlouběji než za jeho smrt, která se ukázala jen jako pouhou součástí jeho kariérního růstu.

Díky jeho rituální smrti se Zurn dostal do světa známého jako Keruth, který byl na sklonku svého života. V tomto zničeném světě se díky svým magickým schopnostem stal nadpozemským Čarodějným králem a díky krvavým obětem začal získávat další moc za hranicemi smrtelných možností. Jeho nové obzory mu zjevili cestu, jak přivolat staré a téměř mrtvé tyranské božstvo Kerutu. Kdeždo jeho staré znalosti mu umožnily těchto pět dračích bohů spoutat do sebe a nově povstat jako Petijediný bůh.

Jako obávané božstvo se Zaruf Zurn prodral do čela dominantní kerutské rasy dračích lidí - Drayů. Válečné kmeny sjednotil pod jedním vedením a zhmotnil pět dračích avatarů (bílý, černý, červený, zelený a modrý), které se stali jeho prodlouženými údy.

S nově nabitou mocí a armádou se Zaruf Zurn rozhodl o velkolepý návrat do Fearunu, aby ukázal starému sokovi Szassovi Tamovi svou nezměrnou moc. Sestrojil proto velikánskou stavbu v Dračí koruně - portál mezi světy. Zurn poháněl portál svou krvavou magií a vyvolil si vůdce svých invazních armád - dobyvačného Dragnagora.

Invaze sice začala, ale nebyla kompletně dokončena, protože do Kerutnu se dostala skupina Divoké karty. Divoké karty v rozpadajícím se světe docestovali do Dračí koruny a střetli se se silami Zarufa Zruna. Bitva byla ohromných destrukčních rozměrů a sice v ní nebyl Zaruf Zurn přemožen, ale podařilo se zničit jeho mezi-světový portál, díky čemu se zbytky invazních armád a sám Zurn zpět do Říší nedostali.

Keruth následně zasáhla obrovská kataklyzmatická reakce, během které Divoké karty zemřeli a svět byl pravděpodobně zničen.

Nyní

Cesty Zarufa Zurna po kataklyzmu v Kerutu jsou neznámé. Jisté je až to, byl nějaký čas uvězněn v pekle, ze kterého se mu před zhruba 5-ti lety podařilo uprchnout. Zurn pak zamířil pravděpodobně zpět do domovských Říší.

V dnešní době je Zaruf Zurn jen stěží podobný muži na začátku své cesty. Podle zvěstí se mu podařilo v Thay porazit acri-litche Szasse Tama a nějakým způsobem spoutat jeho moc, kterou dokáže nyní využívat. Získal kontrolu nad nemrtvými legiemi, které Tam vytvořil a usednul jako vládce všech Zulkirů Rudých mágů, tedy i jako nadřazený vládce Thay.

Zároveň Zaruf Zurn zformoval panteon Nového světa, ve kterém stojí jako nejvyšší bůh nové éry. Nový svět se tak stal útočištěm pro pochybné bohy a entity, které do Říši přišli po Velké invazi Drayů a Zaruf Zurn v nich viděl potenciál.