Tempus

Z RealmsWiki
Verze z 27. 8. 2022, 18:43, kterou vytvořil Malabar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Tempův symbol

Tempus, titulovaný také jako Pán bitev, nebo Sokobijec je bohem války. Mezi jasné pilíře jeho víry se staví čestný boj, zapovězení zbabělosti a využití vojenské síly s cílem urovnaní sporů.

Tempus je znázorňován jako nadlidsky velký válečník zakovaný v plátové zbroji zbrocené krví. Jeho tvář je zakryta robustní válečnou přilbicí. Někdy je zachycen i se svým horkokrevným ořem, který je stejně tak zakován do plátů.

Svou povahou je Tempus nestálý stejně tak, jako může být válka samotná. Jeho přízeň si musí bojující zasloužit. Přeje odvážným a udatným, zbabělé a proradné zatracuje. Jeho uctívači proto nepolevují v dokazování svých schopností.

Mezi Tempovo boží služebníky a exarchy patří např. Uthgar - Otec bitev a Rudá rytířka - Paní strategie.

V předchozím věku byl Tempus jedním z nejvíce uctívaným božstvem napříč Říšemi. Nejčastěji k němu tíhnuli válečníci a vojenské kupmanie. V dnešních dnech už víra razantně opadla s výjimkou Severu, kde jeho tuhou základnu představují barbarské kmeny. Reghedi uctívají přímo Tempa jako svého patrona, kdežto Uthgardi jej uctívají nepřímo přes jeho exarchu Uthgarda.

Díky bohaté historii existuje také několik bojových řádů, které velebí Tempa. Jedním z nich jsou například Bílí vlci sídlící v Desetiměstí .