Caer-Dineval

Z RealmsWiki
Verze z 27. 8. 2022, 18:36, kterou vytvořil Malabar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Caer-Dineval
Populace: cca 250 obyvatel
Erb Caer-Dineval

Caer-Dineval je jediné město Desetiměstí, které má funkční hradní pevnost. Je velmi blízko města Caer-Konig a stejně jako jeho soused je položeno na břehu jezera Lac Dinneshere.

Erb města je vyobrazení kamenné strážní věže s cimbuřím na tmavě modrém poli, pod kterou je červená ryba. Heraldika reprezentuje bdělost města a hrdou rybářskou tradici.

Hlavním vývozním artiklem Caer-Dineval jsou ryby - kulohlavové.

I když má město funkční hrad, bylo stejně historicky několikrát dobyto orky i s hradem.

Městská posádka se běžně udržuje na počtu 30ti vojáků.

Obětiny Auril k utěšení jejího hněvu jsou prostřednictvím jídla. Nejčastěji se jedná o kulohavy.

Postavy a organizace

Mezi známe osoby, uskupení a organizace patří následující.

 • Mluvčí Crannoc Siever: Zesnulý mluvčí města, který město vedl několik desítek let.
 • Rork: Hostinský provozující jediný funkční podnik.
 • Culver Alisen: Provozovatel obchodu a veřejně vlivný obyvatel, postarší člověk.
 • Rod Kharch: Rodina figurující ve vyších kruzích fungování města. Aktuálně na hradě figurují mladší bratři - ti z mála co přežili dřívější čistky.
 • Rytíři Černého meče: Uskupení temných "rytířů" - kultistů, kteří na čas ovládli hrad. Nyní pobyti nebo rozprášeni.
 • Bílí vlci: Paladinský řád oddaný Tempovi vedený Velmistrem-rytířem Ozganem. V nedávné minulosti značně oslaben.

Lokace

 • Culverův Obchod: Spíše spíš vetešnictví, sběratelství a muzeum. Nabízí i dobrodružnou výbavu.
 • Hospoda “Na Vrcholku”: Fungující hospoda s mrzkými zásoby.
 • Hospoda “Dinevská zastávka”: Zavřený podnik. Byly a v něm objevena základna duergarů.
 • Ruiny Strážné věže: Stará zbořená věž. Dobu kdy stála si už nikdo nepamatuje.
 • Hrad: "Caer", fungující pevnost a sídlo mluvčího města.
 • Klášter Bílých vlků: Klášter zhruba hodinu cesty od města směrem na Kelvinovo mohlyu.
 • Přístav
 • Skladiště


Vazba s Belmontovcema
Belmontovci rozprášili Rytíře Černého meče a získali hrad do své správy počátkem kladivna 1403, kdy společně s Bergfrionovo společností cestovali na Sever. Využili při tom historie a postavení Kalema Kharcha.