Bryn Shander

Z RealmsWiki
Verze z 5. 3. 2022, 21:12, kterou vytvořil Malabar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Bryn Shander, brána Desetiměstí
Populace: cca 2 000 obyvatel
Erb Bryn Shanderu

Bryn Shander je největším městem Planiny ledového větru a je obchodním uzlem spojující Desetiměstí se zbytkem světa. Jako jediné město Desetiměstí má kamenné hradby. Díky své velikosti a strategickému postavení je bráno jako hlavní město Desetiměstí.

Městský erb se skládá z černého paroží nad vertikálně položeném zlatém klasu na bílém poli. Tato heraldika reprezentuje sílu a prosperitu města v jinak nehostinné sněžné tundře.

Ve městě je možné potkat všemožnou směsici obyvatelstva od rybářů, lovců kožešin, obchodníků, žoldáků, nejrůznějších kriminálníků a dalších jedinců se zašlou reputací. V hojné míře se zde najdou jak lidé, tak trpaslíci a i půl-orci.

Obrana města je složena z 270 sloužících vojáků. Dalších případných 250 můžu ve zbrani je v záloze jako domobrana a je povoláno v případě nouze. Město často operuje i s variabilní složkou žoldáků a dobrodruhů.

Jako v každém městě Desetiměstí i v Bryn Shanderu jsou prováděny obětiny Auril, k usmíření jejího hněvu. Zde je oběť, ale největší a to v podobě lidských životů. Oběť je losována náhodně v tzv. "Loterii".

Postavy a organizace

Mezi mnohé osoby, uskupení a organizace patří následující.

 • Bergfrinova společnost: Expedičně-obchodní společnost složená převážně z vysloužilých dobrodruhů.
 • Ledošpic: Karavaní společnost pašující kontraband napříč Planinou ledového větru.
 • Klan Válečného kladiva: Trpasličí zastoupení ve městě obstarávající těžbu a zpracování kovů.
 • Mluvčí Duvesa Shane: Velmi mladá, přesto velmi schopná hlava města.
 • Šerif Markhem Jižan: Hlavní osoba velící ozbrojeným složkám města.

Lokace

 • Severka: Hostinec nevábné reputace postavený u Severní brány. Klientelou jsou dobrodruzi, žoldáci a pochybná individua.
 • Krvákovo pohodlné útočiště: Jeden z nejstarších hostinců, který svým názvem ironicky ukazuje na kvalitu nabízených služeb.
 • Felfarilův Hostinec: Starý hostinec a penzión s velkou kapacitou. Nabízí i elfské víno, ale zasloužil by rekonstrukci.
 • Geldenstagův Odpočinek: Další ze starých staveb sloužící jako hostinec. Přes svou malou rozlohu je zde dost rušno, neboť hostinský rád zjišťuje vše o všech.
 • Kulohlav na háčku: Hostinec poblíž centra s několika menšími salonky. Často se zde setkávají obchodníci a místní obyvatelé.
 • Kelvinova útěcha: Krčma oblíbená zejména mezi cestovateli s karavany. Známa je pro vlastní ohnivou brandy a další lepší alkohol.
 • Skladiště Bergfrinovo společnosti: Hlavní skladiště společnosti v Desetiměstí.
 • Měststká zbrojnice: Výzbroj pro vojáky a domobranu. Na okraji tržiště.
 • Radní síň: Místo k rokování Sněmu mluvčích z celého Desetiměstí.
 • Radnice
 • Palác mluvčího: Osobní rezidence Bryn Shanderského mluvčího.
 • Černoželezé čepele: Malý obchod a kovárna vedena trpasličím klanem Válečného kladiva. Výroba nejdostupnější výzbroje pro celé Desetiměstí.
 • Rendarilův Obchodní palác: Největší obchodní galerie ve městě, pravděpodobně v Desetiměstí celkově. Palác je znám kvalitním zbožím a pestrou nabídkou, zahrnující i trpasličí výrobu.
 • Tržiště: Frekventované místo, kde zdejší prodávají a nakupují kulohlavy, zeleninu, výrobky z kostí, maso a ruční nástroje.
 • Dům Triády: Městský chrám zasvěcen Tyrovi, Tormovi, a Ilmaterovi.
 • Dům Pána jitra: Svatině Amaunatora, boha slunce, práva a řádu.
 • Kaple Auril: Malá otevřená kaple bez kněží jako úlitba pro Ledovou panu.