Devítipeklí

Z RealmsWiki
Přejít na: navigace, hledání
Devítipeklí

Domov ďáblů označován jako Devítipeklí Baatoru, či Peklo nebo Pekla je také znám jako Baator, jakožto původní označení v ďábelštině. Tato sféra je kruté místo plné zlověstného teroru a propracovaného kastovního systému, ve kterém je zřetelně definován řetězec velení.

Ďáblové jsou hnáni svou touhou po moci a pudem postupovat po vysoce organizovaném žebříku stále výše. Jejich tanec mezi politickými nástrahy je pro ně specifický a sami je ohýbají pro svůj prospěch k dosáhnutí převratů či "legitimních" atentátů. Opakem jejich filozofického pohledu na nadvládu mnohovesmíru jsou démoni z Propasti.

Každá vrstva Devitipeklí má pravděpodobně své vlastní fyzikální zákony a další specifika. Společným prvkem je ale vždy fakt, že to jsou místa extrémně nebezpečná a nehostinná pro návštěvníky z venku.

Vrstvy Devitipeklí

Vrstva, kruh či i jednoduše peklo je v kontextu Devitípeklí označení jistého podprostoru, či podsféry. Baator je tvořen z devíti vrstev. Každá z vrstev je údajně nekonečně velká a vždy je unikátní svým charakterem. Říká se, že vrstvy reflektují povahu svých vládců, či jsou snad dokonce pokřivovány a ovlivňovány vyššími ďábli, jenž se vyskytují v dané vrstvě.

Avernus, První Peklo

Avernus

První kruh pekelný je svrchní vrstvou Devítipeklí a právě proto je nejčastější místem příchodu cestovatelů z venčí. Každý musí nejprve "zdolat" Avernus, aby se mohl dostat hlouběji do pekla na jeho nižší vrstvy. Stejně tak to platí ale i na opak pokud chce někdo Devítipeklí opusit.

Avernusu se také říká Rudá pustina, tento název si kruh vysloužil díky nehostinému a pustému prostředí. Většina terénu je kamenná s občasným výskytem pokroucené a nebezpečné vegetace. Na povrchu je možno lehko narazit na jámy a různé krátery, magmatické jezera či gejzíry zhavé lávy. Kusy žhavé lávy občas vyletí pod takovým tlakem, že dopadají až míle daleko od zroje jako přírodní ohnivé koule. Ovzduší je nasáklé sírou a kouřem a nebe je zalité rudou barvou. Obloha nenabízí hvězdy ani slunce a denní doba se zde dá jen těžko určit.

Velkou částí Avernusu protéká řeka Styx, což hodně podporuje logistiku v Válce krve a tak se Rudá pustina stává často bojištěm jak velkých střetů, tak i malých šarvátek v této nekonečné válce. I když je většina vrstvy pustá, je možné zde narazit na menší pevnosti a tvrze ďáblů, stejně tak i na různá vojenská ležení těchto temných sil. Vládcem Avernusu je arciďábel Zariel.

Dis

Bude doplněno ...

Další vrstvy

O dalších vrstvách jsou jen mlhavé informace.